Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Wax by Sosan en een cliënt waarop Pure Wax by Sosan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Pure Wax by Sosan een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Inspanningen Pure Wax by Sosan

Pure Wax by Sosan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pure Wax by Sosan zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3. Wanneer waxen wij niet;

– Bij mannen.
– Huid met spataderen.
– Gekneusde huid.
– Huidziektes zoals herpes of koortslip.
– Moedervlekken met haargroei.
– Recente littekens.
– Als u een slechte bloedcirculatie zoals bij trombose heeft.
– Als u snijwonden, schaafwonden of korstjes van wonden heeft.
– Als u wratten heeft.
– Als u een overgevoelige huid van zon en/of wind heeft.
– Als u een geïrriteerde en/of ontstoken huid heeft.
– Als u medicijnen gebruikt als; ROA cutane of Retin A.
– Als u chemotherapie krijgt of bestraling ondergaat.

4: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure Wax by Sosan melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Wax by Sosan het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pure Wax by Sosan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pure Wax by Sosan de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

5: Betalingen

Pure Wax by Sosan vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Pure Wax by Sosan vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

6: Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pure Wax by Sosan vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pure Wax by Sosan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pure Wax by Sosan neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem. Pure Wax by Sosan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pure Wax by Sosan zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden.

7: Aansprakelijkheid

Pure Wax by Sosan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pure Wax by Sosan is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pure Wax by Sosan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8: Klachten

Indien de client een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Pure Wax by Sosan. Pure Wax by Sosan met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pure Wax by Sosan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pure Wax by Sosan en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9: Geheimhouding

Waxsalon Pure Wax by Sosan is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pure Wax by Sosan verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10: Recht:

Op elke overeenkomst tussen Pure Wax by Sosan en de cliënt in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.

.

Afspraak maken?

U kunt heel gemakkelijk online een afspraak inplannen. Om een afspraak in te plannen klikt u op de onderstaande button.


Online afspraak maken

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.